Bjelkebro, bro som bæres av bjelker av armert betong, stål eller tre med brobane av armert betong eller tre. Se bro.