Høybro, bro over skipslei, bygd med tilstrekkelig fri høyde til at skipsfarten kan passere. Høyder opp til rundt 70 meter forekommer. Alternativet er lavbro med spenn som kan åpnes for skip.