Vindebro, broform som ble brukt ved festningsanlegg. Ved hjelp av et spill (vinde) kunne broen heves slik at forbindelsen over vollgraven ble brutt.