Skråstagbro, en type hengebro hvor kjørebanen med avstivningsbjelkene bæres av et visst antall kabler, som spenner fra tårntoppen til tilsvarende mange punkter i spennet. Se bro.