Broer utenfor Norge

Bro, bru, byggverk som lager vei over fysiske hindringer, særlig over elver eller sund og gjennom veikryss. Hva som betraktes som en bro i forvaltningsmessig forstand varierer fra land til land. I Norge regner Statens vegvesen alle konstruksjoner med spenn over 2,5 m som broer, totalt er det ca. 18 000 broer i Norge som forvaltes av Vegvesenet.I terminologien for broer skjelner man mellom underbygning og overbygning. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Yngve Jarslett

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 39 artikler: