As, i sammensetninger som asa-tro (riktigere åsa-tro) og i navn som Asbjørn, Aslaug: sideform til ås, fl. æser.