Landingsvarsel, kortsiktig (vanligvis 2 timers) varsel som gjelder vind, vær, sikt og skyforhold på flyplasser. Landingsvarsel utstedes for de fleste større internasjonale lufthavner, gjerne i form av tendensvarsler knyttet til de aktuelle værrapporter hver halve eller hele time.