Norsk Informasjonsteknologi var et norsk dataselskap grunnlagt i 1990 ved sammenslutning av flere kommunale og fylkeskommunale dataselskaper. NIT leverte tjenester først og fremst til offentlig sektor. Selskpet ble overtatt av IBM i 1995.