Kunsthistoriske epoker

Kunsthistorie, den vitenskap som beskjeftiger seg med studiet av maleri, skulptur, arkitektur, kunsthåndverk; gjenstander som både kan betraktes som historiske dokumenter fra en bestemt epoke og som estetiske objekter i vår egen samtidskultur. Kunstverk er både levninger fra sin samtid og opplevelsesobjekter for dagens mennesker; disse to aspektene kan ikke løsrives fra hverandre uten at man setter seg utenfor kunsthistorien. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Kunsthistoriske epoker

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 9 artikler:

G

  1. gotikk