Kunsthistorie er en vitenskap som beskjeftiger seg med studiet av maleri, skulptur, arkitektur, kunsthåndverk; gjenstander som både kan betraktes som historiske dokumenter fra en bestemt epoke og som estetiske objekter i vår egen samtidskultur. Kunstverk er både levninger fra sin samtid og opplevelsesobjekter for dagens mennesker; disse to aspektene kan ikke løsrives fra hverandre uten at man setter seg utenfor kunsthistorien. Hele artikkelen