Luftlandeavdelinger, flybårne tropper, fellesbetegnelse for fallskjermavdelinger og lufttransporterte styrker som lastes ut fra transportfly og helikoptre. Under den annen verdenskrig ble det også landsatt avdelinger med glidefly, men dette er nesten falt bort pga. glideflyenes lave marsjfart og store sårbarhet. Det arbeides nå med å tillempe hæravdelingenes oppsetning, materiell og utstyr for lufttransport. Fallskjermavdelinger er stort sett satt opp som vanlige enheter, divisjoner, brigader, bataljoner m.m., men med noe mindre styrke og med lettere materiell og utstyr. Se også fallskjermjeger.