Sveit, i Norge tidligere betegnelse på formasjon av vanligvis 3 militærfly. Tilsvarende betegnelse er nå seksjon (eng. flight). I norrøn tid var sveit en mindre hæravdeling, et følge av hirdmenn.