Bombesikte, instrument til bestemmelse av det øyeblikk bombene skal løses ut fra bombeflyet for å treffe målet. Sikteelementene, flyets fart, høyde, retning, vindavdrift, prosjektilvekt m.m. legges inn i siktet. Bombesiktene er etter hvert blitt mer og mer kompliserte og forekommer i en rekke versjoner: datastyrte bombesikter, radarsikter m.m.