Landbrukskomiteen, tidligere fast komité på Stortinget, avviklet i 1993, da dens saksområde ble overført til den nyopprettede Næringskomiteen.