Samferdselskomiteen, inntil 2005 betegnelse på Transport- og kommunikasjonskomiteen, en av Stortingets faste komiteer.