Sveits’ tyskspråklig litteratur på 1900-tallet

Sveitsisk litteratur skrives på tysk, fransk, italiensk og retoromansk; hver av språksamfunnene representerer en egen litterær tradisjon som er knyttet tett til den litterære utviklingen i de andre landene med samme språk og kan ikke betraktes isolert. Den tyskpråklige sveitsiske litteraturen er den som har lengst tradisjon.Les mer om franskspråklig sveitsisk litteratur.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Elin Nesje Vestli

Høgskolen i Østfold

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 14 artikler: