Frydenlund, lyststed i Bergen. Oppført 1799 i Sandviken av kjøpmann og borgerrepresentant Lorentz Holtermann. Bygningen ble 1950 flyttet til bymuseet, Gamle Bergen. Frydenlund er blant de beste eksempler på bergenske lyststeder fra slutten av 1700-tallet og er bygd i engelskpreget Louis-seize-stil; dekorasjoner i interiøret av J. C. Dahls første lærer, malermester Müller. Hovedbygningen ble fredet 1927.