Empirekvartalet, bebyggelse bestående av fire bygninger, tre murbygninger og en trebygning, i kvartalet mellom Akersgata, Apotekergata, Grubbegata og Hospitalsgata i Oslo, oppført av arkitektene Christian H. Grosch og J. R. Pousette i første halvdel av 1800-tallet i tidens empirestil. Bygningene huset Rikshospitalet 1826–83, deretter offentlige kontorer. Størstedelen av anlegget ble revet 1954 for å gi plass til den nye regjeringsbygningen, tross heftig motstand fra de antikvariske myndigheters side. I 1962 ble den siste av bygningene, det gamle militærhospitalet, en laftet tømmerbygning, revet for bl.a. å gi plass til den såkalte Y-blokken. Etter å ha vært lagret i ca. 20 år ble Militærhospitalet gjenreist ved Grev Wedels plass i Oslo 1983.