sorbere - litteratur

De eldste tekster er Mikłaš Jakubicas oversettelse av Det nye testamente til lavsorbisk (1548, ikke trykt), Albin Mollers lavsorbiske sangbok og katekisme (1574) og Wacław Warichius' høysorbiske katekisme (1597). Litteraturen på 1600- og 1700-tallet var utelukkende religiøs eller historisk-filologisk, men i andre halvdel av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet utviklet det seg en verdslig diktning. Den første betydelige dikter var høysorberen Handrij Zejler, som skrev intim- og naturlyrikk, og også patriotiske og religiøse dikt i de sorbiske folkevisers ånd. I Zejlers fotspor gikk bl.a. Jan Radyserb-Wjela, med fortellinger og ballader med samfunnskritisk brodd.

Den nasjonale oppvåkning som var en frukt av romantikken, førte i 1847 til stiftelsen av det litterære selskap Maćica Serbska, som i 1866 bekostet utgivelsen av den første store høysorbiske ordbok av Chr. Pfuhl. En fremtredende rolle spilte Jan Arnošt Smoler, som bl.a. samlet de sorbiske folkevisene, og Jan Pětr Jordan, som redigerte flere tidsskrifter og utgav en høysorbisk grammatikk.

I andre halvdel av 1800-tallet nådde høysorbisk litteratur sitt klassiske høydepunkt med Jakub Bart-Ćišinski, som under påvirkning av bl.a. tsjekkisk nyromantikk brøt med folkevisetradisjonen og brakte en stilistisk og tematisk fornyelse. Samtidig fikk lavsorbisk litteratur i Mato Kosyk sin første betydelige lyriker. Blant prosaistene i denne perioden kan særlig nevnes Mikławš Andricki, Jurij Winger og Jurij Libš, som alle behandlet sosiale og nasjonale problemer. På 1900-tallet ble tradisjonen fra Ćišinski videreført av lyrikeren Józef Nowak, mens Mina Wotkojc fortsatte linjen fra Kosyk. Symbolsk prosadiktning fra historien eller fra naturen skrev forstmannen Jakub Lorenc-Zaleski.

I litteraturen etter 1945 dominerer skildringer av nazitidens undertrykkelse og av sorbernes deltagelse i oppbyggingen av sosialismen i Øst-Tyskland. Blant de viktigste prosaforfattere er Jurij Brězan, Marja Kubašec, Jurij Koch og Anton Nawka. Lyrikere er Kito Lorenc og Benedikt Dyrlich.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg