Transportkonsern

Transport, forflytning av gods eller passasjerer fra et sted til et annet (se samferdsel); forsendelse; i regnskap overføring av sum fra en side til den neste; overdragelse av fordring, verdipapir o.l. (se cesjon), også påtegningen om slik overdragelse. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Yngve Jarslett

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 23 artikler:

B

  1. Bosch