Blå styrker, i NATO-terminologi under den kalde krigen brukt om egne (allierte) styrker under øvelser. Fienden ble benevnt «orange».