Internasjonale universiteter og høgskoler

Fagansvarlig

Tor Ivar Hansen

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 65 artikler: