Firenze, utdanningsinstitusjon som skal stimulere til forskning i europeiske samfunnsforhold, opprettet 1972 av medlemslandene i EU. Det tas bare opp studenter som allerede har en akademisk utdannelse.