Odense, opprettet 1998 ved en sammenslåing av Odense Universitet (grunnlagt 1964) og flere høyskoler; består av fire fakulteter: humanistisk, naturvitenskapelig, medisinsk, samfunnsvitenskapelig. Ca. 16 500 studenter (2005).