Kinon er en transportører av elektroner og protoner i elektrontransportkjeden i mitokondrier og kloroplaster. Et kinon som mottar ett elektron blir redusert til et semikinonradikal. Mottas ett elektron til og to protoner dannes et kinol. Oksiderte difenoler med hydroksylgruppe i orto- og parastilling gir gule, oransje eller rødfargede diketoner. Disse finnes for eksempel som antrakinoner, naftokinoner, benzokinoner. Plastokinon er et dimetylbenzokinon festet til tylakoidmembranen med en fytolhale, og som deltar i fotosyntesens elektrontransport mellom fotosystem II og fotosystem I, hvor det finnes kinon-bindende proteiner (D1 og D2). Fyllokinon (vitamin K1) er et naftokinon som deltar i elektrontransport i tilknytning til fotosystem I. Ubikinon (koenzym Q) frakter elektroner i respirasjonskjeden i mitokondriene. Oksidert ubikinon kan motta to elektroner og to protoner og blir redusert til ubikinol (hydrokinon). Ubikinon blir solgt som helsekostprodukt med navn «Q10». Menakinon er et naftokinon i respirasjonskjeden hos bakterier. Naftokinoner kan gi farge på kjerneved og bark hos trær.