Store bobleformete celler med tynn cellevegg som ligger i grupper på oversiden av grasblad. Når de bulliforme cellene tar opp vann stiger turgortrykket, bladet ruller seg ut og blottlegger hele bladoverflaten. Når vann går ut av de bulliforme cellene så synker turgortrykket og bladet ruller seg sammen, en form for tørketilpasning som reduserer transpirasjonen. Fytokrom kan også delta i utrulling og sammenrulling av blad.