Tolking

Tolk er en person som oversetter en ytring fra et språk til et annet på det tidspunktet ytringen blir gjort. Tolking kan skje mellom to talte språk, et talt og et tegnet språk eller mellom to tegnede språk. De to sistnevnte variantene kalles tegnspråktolking. Tittelen tolk er ikke en beskyttet tittel, og per i dag kan hvem som helst benytte seg av betegnelsen, uten å inneha de kvalifikasjonene som tolkeoppdrag krever. Hele artikkelen