Tolking

Tolk er en person som gjengir muntlig, og på et annet språk, en persons tale for andre lyttere på det tidspunktet ytringen blir gjort.Tittelen tolk er ikke en beskyttet tittel, og per i dag kan hvem som helst benytte seg av betegnelsen, uten å inneha de språklige eller tolkefaglige kvalifikasjonene som tolkeoppdrag krever. Imidlertid er det slik at kun tolker som har bestått autorisasjonsprøven i tolking (Tolkeprøven), kan få bevilling som statsautorisert tolk.Autorisasjonsprøven i tolking administreres ved OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus). Hele artikkelen

Fagansvarlig

Maria José Maciel

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 10 artikler: