Translatør er en person som har fått bevilling som oversetter til og fra et fremmed språk, særlig av dokumenter, lovtekster og internasjonale avtaler. Det er bare statsautoriserte translatører som har rett til å bekrefte sine oversettelser med det offisielle translatørstempelet. Translatøreksamen avholdes ved Norges Handelshøyskole.