Simultanoversettelse, oversettelse av tale fra eller til et fremmed språk samtidig med at tolken hører den, det vil si uten at taleren gjør pauser.