Fenomenologi er en mangeartet filosofisk tankeretning som handler om å studere ting slik de oppfattes og erfares. Ordet er en sammensetning av de greske ordene phainómenon ('fenomen', 'fremtredelse') og lógos ('studie', 'lære'), og kan oversettes med «studiet av fremtredelser». «Fremtredelser» kan forstås som ting slik de oppleves fra et menneskelig perspektiv. Hele artikkelen