Fenomenologi

Fenomenologi er et begrep som vanligvis referer til en filosofisk tradisjon med utspring i Edmund Husserls filosofi og metode. I enkelte kontekster brukes det også i en videre forstand til å referere til de kvalitative, eller fenomenale aspektene ved vår erfaring generelt. Som et fagområde innenfor filosofien står fenomenologien i skjæringspunktet mellom bevissthetsfilosofi, språk- og meningsfilosofi, epistemologi og metafysikk. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Fenomenologi

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt