Noesis er fornuftskunnskap. I Edmund Husserls fenomenologi er noesis intensjonale akter (bevissthetsakter) av alle slag (tenkning, føling, villing, sansing, erindring og så videre). Det som er objekt eller gjenstand for en slik noesis, kalles noema eller noem.