Bjørnågrottene, grotter i fjellet sør for Reingardslivatnet, Rana kommune, Nordland, vest for Røvassdalen. Bjørnågrottene er dannet av rennende vann i kalksteinsfjell: Lappholet (lengde 270 m), Olavsgrotten og Larsholet (ca. 2900 m lang). Største kjente dyp ligger 326 m under dagåpningen.