Storforsen, foss i Ranelva, Rana kommune, Nordland, ved tettstedet Storforshei, fem km nedenfor Grønfjellågas munning i Ranelva; fallet utgjør 11,1 m.