Selfors, tettbebyggelse i Rana kommune, Nordland; 2247 innbyggere (2015), del av tettstedet Mo i Rana. Selfors ligger ved E 6 på nordsiden av Ranelva, like nordøst for Mo sentrum. Helgelandssykehuset Mo i Rana ligger på Selfors. I Selforssjøen lengst vest i tettbebyggelsen ligger Langvatn kraftverk, se også Langvatnet.