Bodø er en kommune i Nordland fylke. Kommunen omfatter vestre del av halvøya mellom Sørfolda og Saltfjorden/Skjerstadfjorden, samt fjord- og fjelltraktene på sørsiden av fjorden fra Beiarkjeften i vest til Helligvika i øst. Bodø omfatter også øyene i havet vest for bysenteret. Bodø grenser til Sørfold i nordøst, Fauske i øst, Saltdal i sørøst, Beiarn i sør og Gildeskål i sørvest. Hele artikkelen