Åselitindan, fjellrekke i Bodø kommune, Nordland, den østre av de to fjellrekkene i Børvasstindan. Høyeste topp er Store Åselitind (1177 moh.) som ligger sentralt i fjellrekken. Besteget første gang i 1930.