Kvinnherad er ein kommune i Sunnhordland, Vestland fylke, som omfattar båe sider av den midtre delen av Hardangerfjorden og fleire større øyer i denne. Kommunen kan delast inn i tre hovudområde. Størstedelen av kommunen ligg på austsida av Hardangerfjorden, på den vestre delen av Folgefonnhalvøya, mellom Åkrafjorden i sør og Maurangerfjorden i nord. Hele artikkelen