Gjermundshamn, tettsted i Kvinnherad kommune, Hordaland, på vestsiden av Hardangerfjorden (Kvinnheradsfjorden), 232 innbyggere (2016). Fergested med forbindelse over fjorden til Årsnes nord for Rosendal (Fv. 48), og til Varaldsøy.