Eid, tidligere kommune i Hordaland. Opprettet 1837, slått sammen med Fjelberg og nedlagt som kommune 1855. Fra 1965 er Eid sammen med resten av daværende Fjelberg kommune del av Kvinnherad kommune.