Hattebergselva, elv i Kvinnherad kommune, Hordaland, kommer fra Folgefonna og faller i sjøen ved Rosendal. Vassdraget er utbygd med Muradalen kraftstasjon (5,0 MW og 24,5 GWh) fra 1954, men er senere vernet. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) tilrådet 2000 at Kvinnherad Energi AS skulle få konsesjon på en større opprusting av kraftstasjonen, men regjeringen avslo i juni 2001 konsesjonssøknaden, og satte dermed punktum for en langvarig strid. Kvinnherad Energi AS har likevel planer om ombygging av den eksisterende kraftstasjonen ved å installere nye maskiner og øke rørdimensjonene. Med dette vil årsproduksjonen kunne økes fra 10,4 GWh til 26 GWh. NVE har konkludert med at dette kan gjennomføres uten konsesjon.