Neslia, tettbebyggelse i Kvinnherad kommune, Hordaland, ligger ved Fv. 48 og Hardangerfjorden, litt nord for Rosendal tettsted; rundt 300 innbyggere (2017). Boligområde.