Marnardal

Marnardal, kommune i Vest-Agder fylke, omfatter dalføret omkring midtre del av Mandalselvas løp, fra litt sør for elvemøtet mellom Mandalselva og Skaptet i sør til Hommen i nord, samt heiene omkring.Kommunen ble opprettet 1964 ved sammenslåing av tre tidligere kommuner, Øyslebø (unntatt Brunvatne), Laudal og Bjelland (unntatt Ågedal/Midtbø), samt Kleveland krets av Finsland kommune.Marnardal, Mandal og Lindesnes har vedtatt sammenslåing i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Geir Thorsnæs

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 6 artikler:

L

  1. Laudal