Marnardal

Marnardal, kommune i Vest-Agder fylke, omfatter dalføret omkring midtre del av Mandalselvas løp, fra litt sør for elvemøtet mellom Mandalselva og Skaptet i sør til Hommen i nord, samt heiene omkring. Kommunen ble opprettet 1964 ved sammenslåing av tre tidligere kommuner, Øyslebø (unntatt Brunvatne), Laudal og Bjelland (unntatt Ågedal/Midtbø), samt Kleveland krets av Finsland kommune. Hele artikkelen

Ny artikkel