Innen romterminologien betegnelse på avgrenset, som regel rektangulært, geografisk område med datadekning fra jordobservasjonssatellitt.