Nassau, tysk fyrstehus som stammet fra Rutbert, greve av Zutphen (1059). Hans etterkommere ble grever av Nassau på 1000-tallet. Ca. 1250 ble slekten delt i to linjer, de senere hertuger av Nassau-Walram og grevene av Nassau-Siegen; fra de siste stammet fyrstene av Oranien (Oranien-Nassau). Begge linjer er utdødd i mannslinjen, men gjennom kvinneledd fortsetter Oranien-Nassau i det nederlandske og det luxembourgske fyrstehus.