Kong Harald i 2016
/Det kongelige hoff.
Kronprins Haakon, 2016
Kronprins Haakon, 2016
Av /Det kongelige hoff.
Ingrid Alexandra
Prinsesse Ingrid Alexandra fotografert i anledning myndighetsdagen.
Ingrid Alexandra
Av .

Den norske kongelige arvefølgen er etter Grunnlovens § 6 lineal, slik at bare barn av dronning eller konge, eller av en som selv har arverett, kan arve, og barnet må være født i lovlig ekteskap.

Faktaboks

Også kjent som

tronfølgen, arverekken

Arveberettigede

De som har arverett er barn som er født i lovlig ekteskap av kongen eller en regjerende dronning, eller av en som selv er arveberettiget til tronen.

Det skilles i dag ikke mellom menn og kvinner. For dem som er født før 1990, gjelder imidlertid regelen om at mann går foran kvinne. Dette innebærer at kronprins Haakon står før sin eldre søster prinsesse Märtha Louise i arvefølgen. Märtha Louise ble altså arveberettiget først i 1990.

For dem som er født før 1971 gjelder Grunnloven § 6 fra 1905, som innebærer at kong Haralds søstre ikke har arverett. Før 1814 gjaldt Kongeloven, etter denne kunne kvinner bare arve tronen hvis det ikke fantes mannlige arveberettigede.

Ved hvert tronskifte saneres arveretten til tronen. Det er bare etterkommere etter den nye regentens besteforeldre som har arverett.

Arvefølgen

  1. Kronprins Haakon (født 1973)
  2. Prinsesse Ingrid Alexandra (født 2004)
  3. Prins Sverre Magnus (født 2005)
  4. Prinsesse Märtha Louise (født 1971)
  5. Maud Angelica Behn (født 2003)
  6. Leah Isadora Behn (født 2005)
  7. Emma Tallulah Behn (født 2008)

Endringer av arvefølgereglene

Reglene om arvefølgen i Grunnloven er endret flere ganger.

Dagens § 6 i Grunnloven

Paragrafen om arvefølgen ble i stor grad vedtatt i 1990, og språklig modernisert i 2014.

Arvefølgen er lineal, således at bare i lovlig ekteskap født barn av konge eller dronning eller av en som selv er arveberettiget, kan arve, og at den nærmere linje går foran den fjernere og den eldre i linjen foran den yngre.

Blant arveberettigede regnes også den ufødte, som straks inntar sitt tilbørlige sted i arvelinjen når han eller hun fødes til verden.

Dog tilkommer arverett ikke noen som ikke er født i rett nedstigende linje fra den sist regjerende konge eller dronning eller fra dennes bror eller søster, eller selv er dennes bror eller søster.

Når en til Norges krone arveberettiget prins eller prinsesse fødes, skal hans eller hennes navn og fødselstid tilkjennegis førstholdende storting og antegnes i dets protokoll.

For dem som er født tidligere enn året 1971, gjelder dog denne Grunnlovs § 6 således som den ble vedtatt den 18. november 1905. For dem som er født tidligere enn året 1990, gjelder likevel at mann går foran kvinne.

Arvefølgen i Grunnloven i 1990

Arvefølgen er lineal, saaledes at kun i lovligt Ægteskab født Barn af Dronning eller Konge, eller af en som selv er arveberettiget, kan arve, og at den nærmere Linje gaar foran den fjernere og den ældre i Linjen foran den yngre.

Blandt Arveberettigede regnes ogsaa den Ufødte, der strax indtager sit tilbørlige Sted i Arvelinjen, naar hun eller han fødes til Verden.

Dog tilkommer Arverett ikke nogen som ikke er født i ret nedstigende Linje fra den sidst regjerende Dronning eller Konge eller dennes Søster eller Broder, eller selv er dennes Søster eller Broder.

Naar en til Norges Krone arveberettiget Prinsesse eller Prins fødes, skal hennes eller hans Navn og Fødselstid tilkjendegives førstholdende Storthing og antegnes i dets Protokol.

For dem som ere fødte tidligere end Aaret 1971, gjelde dog denne Grundlovs § 6 saaledes som den blev vedtaget den 18de November 1905. For dem som ere født tidligere end året 1990 gjelde ligevel at Mand gaar foran Kvinde.

Arvefølgen i Grunnloven i 1905

I 1905 ble bestemmelsene fra november 1814, som muliggjorde unionen med Sverige, opphevet.

Arvefølgen er lineal og agnatisk, saaledes at kun i lovligt Ægteskab født Mand af Mand kan arve, og at den nærmere Linje gaar foran den fjernere og den ældre i Linjen foran den yngre.

Blandt Arveberettigede regnes ogsaa den Ufødte, der strax indtager sit tilbørlige Sted i Arvelinjen, naar han efter Faderens Død fødes til Verden.

Naar en til Norges Krone arveberettiget Prins fødes, skal hans Navn og Fødselstid tilkjendegives førstholdende Storthing og antegnes i dets Protokol.

Arvefølgen i november-Grunnloven i 1814

I november 1814 ble Grunnloven endret for å muliggjøre unionen med Sverige.

Arvefølgen er lineal og agnatisk, saaledes, som den findes bestemt i den af Sveriges Riges Stænder besluttede, og af Kongen antagne, Successionsordning af 26de September 1810, hvilken i Oversættelse vedføies denne Grundlov.

Blandt Arveberettigede regnes ogsaa den Ufødte, der strax indtager sit tilbørlige Sted i Arvelinien, naar han, efter Faderens Død, fødes til Verden. Naar en til Norges og Sveriges forenede Kroner arveberettiget Prinds fødes, skal Hans Navn og Fødelstid tilkjendegives førstholdende Storthing, og antegnes i dets Protocol.

Arvefølgen i 17. mai-Grunnloven i 1814

I den opprinnelige Grunnloven som ble vedtatt på Eidsvoll i 1814, var arvefølgebestemmelsene fordelt på to paragrafer.

§ 5. Arvefølgen er lineal og agnatisk, saaledes, at kun Mand af Mand kan arve Kronen. Den nærmere Linie gaaer for den fjernere, og den Ældre i Linien for den Yngre.

§ 6. Den udvalgte Konges, i lovligt Ægteskab avlede, mandlige Livsarvinger ere arveberettigede i den Orden, forrige § foreskriver, saa at Riget stedse bliver udeelt hos Een; hvorimod de øvrige Prindser, til hvilke Tronen ved Arv kan komme, bør nøies med den dem af Storthinget tilstaaende Apanage, indtil Arveordenen kommer til dem.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg