AUC, colombiansk høyreorientert paramilitær paraplyorganisasjon dannet i 1997. AUC rekrutterer tidligere soldater, politifolk og kriminelle i kampen – eller borgerkrigen – mot geriljaen i landet. AUC er klassifisert som terroristorganisasjon av USA og EU. Fredsforhandlingene mellom regjeringen og AUC fikk et gjennombrudd i 2005. En omfattende avtale om avvæpning, delvis amnesti og omskolering ble vedtatt, og over halvparten av AUCs antatt 19 000 medlemmer leverte inn sine våpen.