Somalias samtidshistorie

Somalia som moderne statsdannelse er et resultat av den europeiske koloniseringen av Afrika på 1800-tallet. Før dette hadde det i flere hundreår vært en rekke bystater og sultanater i det samme området, hvorav flere ved kysten var sentrale handelssentra i middelalderen. Somalias beliggenhet ved Adenbukta og Det indiske hav gir landet en strategisk viktig posisjon som i flere perioder har vært ettertraktet av utenlandske makter, ikke minst gjaldt dette under den kalde krigen.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Dag Leraand

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 8 artikler: