Marokkos historie

Marokkos historie er fra gammelt av nært knyttet til utviklingen i Nord-Afrika så vel som til middelhavsområdet – og etter hvert til utbredelsen av islam, som også knyttet det muslimske Nord-Afrika tettere til Andalucía, som var den av den islamske verden. Marokko har, mye takket være sin geografiske beliggenhet, vært en møteplass for europeiske, afrikanske og østlige sivilisasjoner, hvor særlig den arabiske i vesentlig grad har endret det marokkanske samfunnet, også den opprinnelige berberbefolkningen. Hele artikkelen