Abdulaziz, sultan i Marokko fra 1894, etter sin far, Mulai Hassan. Arbeidet for å innføre europeisk sivilisasjon og kom under stadig sterkere fransk innflytelse. Misnøyen med denne politikk førte til at han ble avsatt 1908 av broren Mulai Hafid.