Historiske riker i Nord-Afrika

Afrikas historie fra oldtiden og til i dag har vært preget av kontakt og handel med omverdenen. De første sivilisasjonene vokste fram i kontakt med kulturer i Midtøsten og siden kulturene rundt Middelhavet. Gjennom århundrene fremmet handelsveier over Sahara og ned Øst-Afrikakysten framveksten av stater og kultur. Europeernes ankomst og etter hvert kolonisering formet statene slik vi kjenner dem i dag. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jon Wikene Iddeng

Universitetet i Sørøst-Norge

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 23 artikler:

B

  1. Barka

C

  1. Cirta