Ayyubider, egyptisk dynasti (1171–1250), nedstammet fra kurderen Ayyub. Hans sønn, sultan Saladin, styrtet fatimidene 1171 og la under seg Egypt og Syria. De fleste korstog ble ført mot ayyubidene. I Egypt ble de styrtet 1250 av mamelukkene.